Joannes Rogmans (1781-1850) en Joanna Maria Van Uytsel (1778-1819)/ Catharina Theresia Lambrechts (1788-1820)/ Joanna Theresia Van Roosbroeck (1788-1843)/ Isabella Theresia Caluwaerts (1795-1869)

Joannes Rogmans (ME-VIII-q), rademaker, gedoopt te Putte op maandag 25 juni 1781, overleden te Houtvenne op woensdag 17 juli 1850, 69 jaar oud, zoon van Joannes Rogmans en Anne Uytterhoeven (ME-VII-l). De doopakte van Joannes kan wel eens bepalend geweest zijn wat betreft het voortbestaan van de naam Rogmans van dit geslacht. Zij werd immers later ca 1800, overgenomen door de Burgerlijke Stand. Vader Jan Rogmans schreef zijn familienaam correct en ondertekende met j.rogmans. Peter en meter ondertekenden eveneens, deze laatste Anna Catharina de Groof heeft er werk van gemaakt. Handtekeningen onder de akten waren ca drie jaar vroeger (1778) verplicht geworden. Hier volgt de tekst van de doopakte:

"25a junii 1781 Joannes filius legitimus Joannis rogmans ex Putte et Anna uijtterhoeven ex putte hic natus hora quinta matituna susceptores joannes uijtterhoeven et Anna Catharina De Groof ambo ex Putte" D'joos vicepastor in putte.

"25 juni 1781 is geboren Joannes wettige zoon van Joannes Rogmans uit Putte en Anna Uijtterhoeven uit Putte, hier geboren op het vijfde uur van de morgen, peetouders zijn joannes Uijtterhoevenen Anna Catharina de Groof beiden uit Putte. D'joos onderpastoor in putte.

Zijn eerste kind werd nog in Putte geboren maar dan verhuisde Jan naar Houtvenne. Mogelijk was er daar grote nood aan een rademaker. In de registers van het gemeentehuis komt zijn handtekening zeer vaak voor onder doopaktes en overlijdensaktes. Jan had een voor die tijd reeds sierlijk handschrift en blijkbaar was hij steeds in de buurt om als getuige op te treden. In een bepaald jaar komt zijn handtekening wel twintig maal voor onder aktes. Wij stellen ons dan ook voor dat Jan Rogmans een belangrijk man was in de gemeente, door iedereen hoog geacht en graag gezien.  Zijn overlijden wordt door zijn oudste zoon Jan Frans aangegeven.

Jan werd nog geboren tijdens het Oostenrijks bewind van keizer-koster Jozef II die regeerde tot 1790. Na de opheffing van de Republiek der Verenigde Belgische Staten door het Oostenrijks gezag, spoelde de Franse Revolutie over ons land heen. Leopold II (1790-1792) en Frans II, die regeerde vanaf 1792 konden niet optornen tegen het Franse geweld. De Oostenrijkers werden op 25 juni 1794 (slag van Fleurus) definitief verslagen en onze voorouders werden in 1795 bij Frankrijk ingelijfd. Toen het Republikeins Bewind begon te raken aan wantoestanden en misbruiken o.a. op godsdienstig gebied en vooral door de invoering van de conscriptielijsten voor het frans leger, kwam onze bevolking in verzet wat uiteindelijk uitmondde in de Boerenkrijg van 1798. Keizer Napoleon, gekroond op 02-12-1804, voerde in onze gewesten allerlei hervormingen in, w.o. de invoering van de Burgerlijke stand.

In 1814, Jan was toen 33 jaar, na de nederlaag van Napoleon te Leipzig, werden de Zuidnederlandse gewesten bij het Koninkrijk der Nederlanden gevoegd, om onder het gezag van koning Willem I te worden geregeerd (Verdrag van Wenen 1815). De hereniging bracht niets dan goeds voor het verarmde zuiden, doch de bevolkingen van noord en zuid waren te ver uiteen gegroeid. De zuidelijke nederlanden waren extreem conservatief katholiek, onverdraagzaam tegenover vrijheid van godsdienst zoals die in het noorden heerste. Bovendien streefde Frankrijk er nog steeds naar om het machtige verenigde Nederland opnieuw te doen splitsen, met de intentie het zuiden bij Frankrijk in te lijven. De inspanningen en goede intenties van koning Willem I ten spijt slaagden franse oproerkraaiers, collaborateurs die zich voor de franse kar lieten spannen en de katholieke kerk erin uit eigen belang de zuidelijke nederlanden in de chaos te storten. Uit deze puinhoop werd Belgie geboren. Voor onze voorouders brak opnieuw een tijd aan van economische verarming, van gebrekkige scholing en achterlijkheid die Belgie kenschetsten tot laat in de 20ste eeuw. Uiteindelijk is Frankrijk er nooit in geslaagd de Zuidelijke Nederlanden in te pikken zodat Belgie een wat vreemde creatie bleef tussen de Europese staten: een landje gemaakt door en voor een select clubje belanghebbende families.

Hij is getrouwd te Beerzel op donderdag 13 november 1806, op 25-jarige leeftijd (1) met Joanna Maria Van Uytsel (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Houtvenne op woensdag 20 mei 1778, overleden aldaar op zaterdag 14 augustus 1819, 41 jaar en 2 maanden oud, dochter van Jean Frans Van Uytsel en Anna Catharina De Coster (Jean Frans Van Uytsel is overleden op woensdag 10 februari 1790 en Anna Catharina De Coster, afkomstig uit Rotselaar, is overleden op dinsdag 20 oktober 1795). Uit dit huwelijk:

 • Jan Frans Rogmans (ME-IX-o), geboren te Putte op zondag 30 augustus 1807.
 • Anna Catharina Rogmans, geboren te Houtvenne op zondag 25 november 1810 (doopgetuigen waren Petrus Franciscus de Cuyper en Anna Catharina Van Outsel), overleden te Houtvenne op woensdag 16 december 1885, 75 jaar oud. In de geboorte akte wordt de vader Jean Roggemans i.p.v. Rogmans genoemd. Er werd niet gezocht naar haar afstammelingen. Zij was gehuwd met Franciscus Mertens.
 • Joanna Catharina Rogmans, geboren te Houtvenne op vrijdag 1 september 1815 (doopgetuigen waren Petrus Franciscus van Ouytsel en Joanna Van Roosbroek), dienstmeid, overleden te Geel op vrijdag 6 april 1894, 78 jaar en 7 maanden oud. Joanna Catharina was naar Geel getrokken waar ze in 1845 als ongehuwde moeder een eerste kind baarde. Ze werkte als dienstmeid bij de familie Lanen op de markt te Geel (bij een herbergier) waar het kind ook geboren werd. In 1847 werd er opnieuw een kind geboren "ten haren woonhuize", zij was nog steeds ongehuwd. Deze twee kinderen van het vrouwelijk geslacht zijn Rogmans blijven heten. Haar dochters van een onbekende man:
  • Maria Pelagia Rogmans, geboren te Geel op zondag 4 mei 1845, keukenmeid, overleden te St.Joost ten Noode op maandag 23 november 1936, 91 jaar en 6 maanden oud. Pelagie Rogmans verliet Geel reeds op jeugdige leeftijd (16 jaar) om te gaan dienen in Brussel waar zij zich op 12-11-1861 vestigde in de Nieuwlandstr.83.

   Na haar huwelijk vertrok het echtpaar De Boeck-Rogmans op 4-08-1875 naar St.Gillis (Brussel), alwaar hun drie kinderen werden geboren. Na de geboorte van hun derde kind, ca. 1881 vestigde het gezin zich te Elsene, Drievuldigheidsvoorplein 3. Op 11-05-1919 vertrok Pelagie als weduwe terug naar Brussel, Nieuwstraat 124, waar zij ging inwonen bij haar dochter Maria Elisabeth die daar een "patisserie" uitbaatte. Na de dood van haar dochter verhuisde zij opnieuw, ditmaal naar Ukkel, Schoonverblijflaan 52 op 17-12-1925 bij haar oudste zoon Georges en op 22-07-1926 naar St.Joost ten noode, Linnestraat 59 (bij haar andere zoon Pierre Louis). Zij is getrouwd te Brussel op zaterdag 24 juli 1875, op 30-jarige leeftijd met Jean Baptiste De Boeck (44 jaar oud), winkeljongen, geboren te Brussegem op maandag 31 januari 1831, overleden te Elsene op maandag 4 april 1910, 79 jaar en 2 maanden oud, zoon van Jean Baptiste De Boeck en Jeanne Catherine Leemans. Zij huwden in 1875 te Brussel met een huwelijkscontract (notaris Eloy). Uit dit huwelijk:

   • Georges De Boeck, boekhouder, geboren te St.Gilles Brussel rond 1877, overleden te Ukkel.
   • Pierre Louis De Boeck, banketbakker, geboren te St.Gilles Brussel rond 1879, overleden te St.Joost ten Noode.
   • Marie Elisabeth De Boeck, geboren te St.Gilles Brussel op zondag 14 november 1880, overleden te Blankenberge op vrijdag 24 augustus 1923, 42 jaar en 9 maanden oud.
  • Maria Paulina Rogmans, geboren te Geel op vrijdag 5 maart 1847, naaister, overleden te Herselt op zaterdag 25 oktober 1924, 77 jaar en 7 maanden oud. Bij de nakomelingen van Van Hoey-Rogmans werden verscheidene roodharigen aangetroffen. We kunnen evenwel met zekerheid zeggen dat Paulien Rogmans niet roodharig was. Roodharigheid komt in het Rogmans-geslacht vrijwel niet voor. Zij is getrouwd te Ramsel op woensdag 6 oktober 1869, op 22-jarige leeftijd met Joannes Baptiste Van Hoey (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Herselt op vrijdag 26 december 1845, overleden aldaar op maandag 23 mei 1892, 46 jaar en 4 maanden oud, zoon van Jacobus Van Hoey en Dorothea Henderick (ME-IX-bi). Uit dit huwelijk:
   • Dorothea Van Hoey, geboren te Ramsel op donderdag 24 maart 1870, overleden aldaar op donderdag 23 maart 1871, 11 maanden oud.
   • Jacobus Franciscus Van Hoey, geboren te Ramsel op zondag 9 april 1871, overleden aldaar op donderdag 7 december 1871, 7 maanden oud.
   • Franciscus Alphonsius Van Hoey, geboren te Ramsel op dinsdag 8 april 1873, overleden aldaar op woensdag 3 september 1873, 4 maanden oud.
   • Joannes Franciscus Van Hoey, geboren te Ramsel op maandag 23 februari 1874, vermist voor 1900, hoogstens 26 jaar oud.
   • Joanna Maria Van Hoey, geboren te Ramsel op dinsdag 6 april 1875, overleden aldaar op zondag 8 juni 1958, 83 jaar en 2 maanden oud. Zij is getrouwd te Ramsel op woensdag 26 december 1894, op 19-jarige leeftijd met Joannes Verbraeken (28 jaar oud), geboren te Ramsel op dinsdag 24 april 1866, overleden aldaar op donderdag 2 september 1948, 82 jaar en 4 maanden oud.
   • Maria Francisca Van Hoey, geboren te Ramsel op donderdag 30 mei 1878, overleden te Aarschot op zondag 9 juni 1968, 90 jaar oud. Zij is getrouwd te Ramsel op woensdag 14 juni 1899, op 21-jarige leeftijd met Ludovicus Huysegems (25 jaar oud), dokwerker, geboren te Ramsel op dinsdag 23 december 1873, gesneuveld op woensdag 22 mei 1940, 66 jaar en 4 maanden oud.
   • Joannes Franciscus Van Hoey, geboren te Ramsel op donderdag 7 augustus 1879, overleden te Kalmthout op dinsdag 24 augustus 1965, 86 jaar oud. Hij is getrouwd te Herselt op maandag 14 april 1902, op 22-jarige leeftijd met Joanna Demees (21 jaar oud),landbouwster, geboren te Ramsel op donderdag 7 oktober 1880, overleden te Mortsel op woensdag 25 juli 1956, 75 jaar en 9 maanden oud.
   • Josephus Van Hoey, geboren te Herselt op zaterdag 9 april 1881, overleden te Ramsel op dinsdag 13 oktober 1964, 83 jaar en 6 maanden oud. Hij was gehuwd met Anna Barabara Van Habbernye, landbouwster, geboren te Herselt op dinsdag 24 februari 1885, overleden te Leuven op woensdag 30 mei 1962, 77 jaar en 3 maanden oud.
   • Angelica Van Hoey, geboren te Herselt op vrijdag 25 mei 1883, overleden aldaar op dinsdag 27 november 1945, 62 jaar en 6 maanden oud. Zij is getrouwd te Herselt op maandag 19 februari 1906, op 22-jarige leeftijd met Alphonse Heens (26 jaar oud), herbergier, geboren te Herselt op zondag 7 september 1879, overleden te Antwerpen op zaterdag 27 april 1935, 55 jaar en 7 maanden oud.
   • Ludovicus Van Hoey, bediende, geboren te Herselt op woensdag 28 november 1888, overleden te Lier op zondag 3 augustus 1975, 86 jaar en 8 maanden oud. Hij is getrouwd te Zoerle Parwijs op zaterdag 24 april 1920, op 31-jarige leeftijd met Stephanie Regina Vloeberghs (30 jaar oud), naaister, geboren te Westerlo op zondag 19 mei 1889, overleden te Lier op donderdag 12 augustus 1971, 82 jaar en 2 maanden oud.

  Zij is getrouwd te Geel op donderdag 17 juli 1856, op 40-jarige leeftijd (2) met Henricus Josephus Berringhs (35 jaar oud), Dagloner, geboren te Geel op vrijdag 6 juli 1821, overleden aldaar op maandag 27 september 1858, 37 jaar en 2 maanden oud, zoon van Joannes Franciscus Berringhs en Maria Barbara Schuermans (Joannes Franciscus Berringhs is overleden te Geel op vrijdag 30 juni 1854 en was een zoon van Henricus Berringhs en Maria Dymphna Van Genechten en Maria Barbara Schuermans is overleden te Geel op vrijdag 20 juni 1823). (Hij was weduwnaar van Joanna Verschueren, overleden te Geel op maandag 1 januari 1855.) Zij is getrouwd te Geel op zaterdag 10 september 1859, op 44-jarige leeftijd (3) met Joannes Josephus Van Genechten (55 jaar oud), kuiper, geboren te Geel op donderdag 10 mei 1804, overleden aldaar op woensdag 3 maart 1875, 70 jaar en 9 maanden oud, zoon van Jacobus Josephus Van Genechten en Maria Anna Biddeloo (Maria Anna Biddeloo is overleden te Geel op woensdag 17 december 1828, ze was een dochter van Laurentius Biddeloo en Joanna Peetermans en Jacobus Josephus Van Genechten is overleden te Geel op donderdag 4 juni 1812, hij was een zoon van Christianus Van Genechten en Maria Theresia Schoenmaekers).

Hij is getrouwd te Houtvenne op donderdag 6 januari 1820, op 38-jarige leeftijd (2) met Catharina Theresia Lambrechts (31 jaar oud), dienstmeid, geboren te Langdorp op zaterdag 17 mei 1788, overleden te Houtvenne op zaterdag 29 juli 1820, 32 jaar en 2 maanden oud, dochter van Petrus Lambrechts en Anna Catharina Janssens (Petrus Lambrechts is overleden te Langdorp op woensdag 12 augustus 1812 en Anna Catharina Janssens is overleden te Langdorp op woensdag 21 mei 1794). Hij is getrouwd te Houtvenne op woensdag 8 november 1820, op 39-jarige leeftijd (3) met Joanna Theresia Van Roosbroeck (31 jaar oud), landbouwster en bakster, geboren te Herselt op dinsdag 11 november 1788, overleden te Houtvenne op zaterdag 2 september 1843, 54 jaar en 9 maanden oud, dochter van Hubert Van Roosbroeck en Catharina Heylens (Hubert Van Roosbroeck was bakker en Catharina Heylens is overleden te Houtvenne op vrijdag 17 maart 1815). Uit dit huwelijk :

 • Maria Theresia Francisca Rogmans, geboren te Houtvenne op zaterdag 29 juni 1822 (doopgetuigen waren Guillielmus Van Roosbroek en Theresia Meerbergen), overleden aldaar op donderdag 17 mei 1888, 65 jaar en 10 maanden oud. De pastoor schreef in het doopregister:"filia legitima Joannes Rochmans". Dus andermaal een variatie in schrijfwijze en dit nog wel in 1820. Men mag zich dus niet laten misleiden door de verschillende schrijfwijzen in oude akten. Zij is getrouwd te Houtvenne op maandag 20 augustus 1860, op 38-jarige leeftijd met Henricus Luyten (39 jaar oud), wildkramer, geboren te Houtvenne op dinsdag 3 juli 1821, overleden aldaar op zondag 1 december 1872, 51 jaar en 4 maanden oud, zoon van Cornelius Luyten en Maria Anna Voet (Cornelius Luyten is overleden te Herselt op zondag 9 mei 1830 en Maria Anna Voet is overleden te Herselt op maandag 28 februari 1848). Uit dit huwelijk:
  • Jozephus Luyten, Schrijnwerker, geboren te Houtvenne op woensdag 26 december 1849, gewettigd. Werd aangegeven door Jozephus Gerardus Rogmans als een natuurlijk kind van Maria Theresia Francisca, aanvankelijk ingeschreven als Jozephus Rogmans. Pas door het huwelijk in 1860 wordt het kind gewettigd als Jozephus Luyten. Hij is getrouwd te Ramsel op woensdag 24 november 1875, op 25-jarige leeftijd met Maria Virginia Vets.
  • Josephus Ludovicus Luyten, geboren te Houtvenne op vrijdag 5 juli 1861.
  • Franciscus Luyten, koster, geboren te Houtvenne op zondag 24 juli 1864.
 • Joanna Catharina Rogmans, geboren te Houtvenne op donderdag 26 mei 1825, overleden aldaar op donderdag 12 juni 1834, 9 jaar oud.
 • Josephus Gerardus Rogmans (ME-IX-r), geboren te Houtvenne op woensdag 19 maart 1828 (doopgetuigen waren Josephus Gerardus Van den Broek en Isabella Maria Heylen).
 • Ludovicus Rogmans, rademaker, geboren te Houtvenne op zaterdag 26 maart 1831 (doopgetuigen waren Petrus Sallaerts en Anna Catharina Rochmans), ongehuwd overleden te Houtvenne op donderdag 7 augustus 1902, 71 jaar en 4 maanden oud.

Hij is getrouwd te Booischot op maandag 29 januari 1844, op 62-jarige leeftijd (4) met Isabella Theresia Caluwaerts (48 jaar oud), landbouwster en barbierster, geboren te Booischot op maandag 23 november 1795, overleden aldaar op maandag 8 maart 1869, 73 jaar en 3 maanden oud, dochter van Judocus Caluwaerts en Anna Maria Liekens (Judocus Caluwaerts was afkomstig uit Buken, geboren rond 1765, overleden na 1844, minstens 79 jaar oud en Anna Maria Liekens was afkomstig uit Schriek, geboren rond 1764, overleden na 1844, minstens 80 jaar oud). (Zij was weduwe van Adriaan Andries de Peuter, overleden te Heist O/d Berg op vrijdag 11 maart 1831, zoon van Jan Francis de Peuter en Elisabeth Wijns)


Bron: Webmaster Best viewed 1024 x 768