Jean Baptiste Rogmans (1765-1795) en Joanna Luyckx (1774-?)

Jean Baptiste Rogmans, (roepnaam Jean), gedoopt te Sint Katelijne Waver op zaterdag 18 mei 1765, overleden te Mechelen op donderdag 30 april 1795, 29 jaar en 11 maanden oud, zoon van Cornelius Rogmans en Joanna Leyers (ME-VII-c). Hij is getrouwd te St.Jans-Mechelen op maandag 3 september 1792 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Joanna Luyckx (18 jaar oud), dienster en ambachtenares, gedoopt te Rijmenam op woensdag 17 augustus 1774, overleden te Mechelen op vrijdag 7 april 1854, 79 jaar en 7 maanden oud, dochter van Adrianus Luyckx en Anna Maria Van der Auwera (ME-VII-f). (Zij is later getrouwd te Mechelen op vrijdag 24 augustus 1804, op 30-jarige leeftijd met Jean Bernard Van Biscom (38 jaar oud), slotenmaker, gedoopt te Mechelen op zondag 9 maart 1766, wonende aldaar.). Het is deze Bernard Van Biscom die als stiefvader van Nicolas de voordien nooit voorkomende voornaam Bernard introduceert en waaraan latere afstammelingen hun voornaam te danken hebben. Jan Bernard Van Biscom was geletterd en woonde in 1804 aan de Dobbelhuizen. Bij zijn overlijden in 1854 woonde hij in de Kerkhofstraat 30 en oefende hij geen beroep uit.

Tot en met de zoon Nicolas verliepen de opzoekingen zeer vlot in de goed gedocumenteerde burgerlijke stand. De Burgerlijke stand werd in het Mechelse vanaf 1796 ingevoerd door de Franse bezetter die administratief een sterker controle apparaat nastreefde. De macht van de kerk werd aan banden gelegd. Tot 1795 werden dopen, huwelijken en begrafenissen door de pastoors in de parochieregisters genoteerd. De kwaliteit van deze notities laat vaak erg te wensen over, sommige priesters konden niet schrijven en copieerden namen en of letters uit oudere geschriften. Dit verklaart de vaak moeilijk leesbaar gekribbelde notities waarin de juiste spelling van familienamen totaal verwaarloosd werd.

Van de vader van Nicolas wisten we dat hij jong overleed, net geen 30 jaar oud, toen zijn enig kind, Nicolas, net twee jaar oud was. Nicolas heeft zijn vader dus nooit gekend, maar moet zeker zijn grootvader Corneel Rogmans gekend hebben (†1806 toen Nicolas 12 jaar oud was). Nicolas leefde 9 jaar lang alleen met zijn moeder tot haar tweede huwelijk met Bernard Van Biscom. Het is eerder ongebruikelijk dat een weduwe met één of meer kinderen zolang weduwe bleef. Hoe de band was met zijn ooms en tantes is niet duidelijk. Het lijkt erop dat er een breuk was met de andere Rogmans'en in St Kat. Waver. Pas later blijkt dat de zoon van Nicolas, Jan Bernard (°1823), als buur en werkmaker goede kontakten had met andere nakomelingen van diens overgrootvader Corneel.

Bij de opzoekingen voor 1796 zijn we aangewezen op parochieregisters waarin voor een huwelijk nooit expliciet vermeld staat wie de ouders van de bruidegom en bruid waren. In dit geval moesten we uitzoeken uit welk van de vele Rogmans-gezinnen deze Jan Rogmans kwam... zowat in elk gezin komt deze naam voor. De huwelijksakte vermelde echter dat Jan Rogmans en Joanna Luyckx in derde en vierde graad bloedverwanten waren. De grootmoeder van Joanna Luyckx was de zus van de grootvader van Jan...De doopmeter van Nicolas is de jongere zus van Jan. Om elke toevallige foute associatie zeker uit te sluiten, werden ALLE gezinnen Rogmans en hun onderlinge relaties in kaart gebracht. Aldus kon met zekerheid gezegd worden uit welk gezin Jan Rogmans afkomstig was.

De belangrijke huwelijksakte levert twee bewijzen voor de relatie, de gemeenschappelijke overgrootouders en de huwelijksgetuige Corneel Rogmans, de vader van de bruidegom:

Die tertia 9bis 1792 factis hibus proclamationibus junctie sant matrimonis Joannis Baptista Rogmans natra in Ste Catharina Wavre et Joanna Luyckx natra in Rijmenam cam Dispensatione in tertio gradi et quatr consangurritatis linea collaterales ab 6 minenti sino duo concissa cosamma infra serpte et testibus Cornelio Rogmans et Joanne Van Dijck parochianus in Wavre St Catharina.
Declarant amnes quo scribex negriant     hic x est character sponsi hic x est character sponsa
                                                             hic x est character primi testes hic x est secundi testis

Hieronder de huwelijksakte van de grootouders van de bruid, grootmoeder Joanna was de dochter van de overgrootvader van de bruidegom.

Uit dit huwelijk:

  • Joannes Nicolaus Roggemans (ME-IX-c), gedoopt te St.Pieters-Paulus Mechelen op maandag 8 april 1793 (doopgetuigen waren Joannes Nicolaus Vanderauwera en Elisabeth Rogmans = de zus van vader Jan Rogmans).

Bron: Webmaster Best viewed 1024 x 768