Cornelius Rogmans (1701-1789) en Maria Van der Auwera (1705-1762)

Cornelius Rogmans (ME-VI-j), gedoopt te O.L.V.Waver op maandag 14 februari 1701, begraven te Putte op zondag 31 mei 1789, 88 jaar en 3 maanden oud, zoon van Joannes Rogmans en Magdalena Deswert (ME-V-E). Cornelius werd geboren als zoon van Joannes Roggemans volgens de doopakte. De huwelijksakte vermeldt woordelijk: "Na drie voorafgaande roepen zijn in de echt verenigd Cornelius Rogmans en Martina van der auwera in aanwezigheid van Joannes Roggemans en Adrianus Lens". De naam Rogmans kwam niet meer voor in de parochieregisters van O.L.V.Waver, na tal van variaties op Rogmans ging men meer en meer Roggemans schrijven.

Doopakte

De akten worden in deze periode al iets uitgebreider. Volgens de overlijdensakte in Putte is Martina van der auwera begraven voorzien van de laatste sacramenten, als echtgenote van Cornelius Roghmans. Zijn overlijdensakte vermeldt eveneens "Cornelius Roghmans, begraven op 1 juni met een plechtige uitvaartmis". Deze laatste akte werd voor het eerst ondertekend door de pastoor, "trigesima prima maji circa horam decimam antemeridianam Cornelius roghmans oriundus ex Wavria viduus martinae vanderauwera, sepultus prima junij cum exequis solemnioribus. Quod attestor A.J. van de Laer, pastor in Putte". De handtekeningen kwamen in voege ca 1778. De slechte schrijfwijze van de familienaam ging dus nog door in Putte.

Begrafenisregister 1789

Deze voorvader werd geboren bij het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog over de troonopvolging in Spanje. Filips V bleef de zuidelijke Nederlanden regeren tot ca 1713, toen wij door de Vrede van Utrecht onder Oostenrijks bewind kwamen, eerst onder Karel VI, in 1740 onder diens dochter Maria Theresia. En opnieuw, na een betrekkelijke rust woedde de oorlog in onze streken. In 1744 verklaarde Lodewijk XV van Frankrijk de oorlog aan oostenrijk en viel hij ons land binnen met de gekende gevolgen.

In 1748 maakte de Vrede van Aken een einde aan de vijandelijkheden. Opnieuw kwam er rust tot 1780 wanneer Jozef II, zoon van Maria Theresia, de troon beklom, de Oostenrijkse "keizer-koster", wegens zijn inmenging in kerkelijke aangelegenheden. Corneel Rogmans beleefde ook nog de poging waarbij een eerste maal getracht werd een onafhankelijke belgische staat te vormen (Brabantse omwenteling 1785). Maar in het jaar van het overlijden (1789) van onze voorvader hadden de fransen de Republiek uitgeroepen en maakten zij zich op om over heel Europa hun revolutionaire idee‰n uit te dragen.

huwelijksakte

 

Begrafenisregister 1762

Hij is getrouwd te O.L.V.Waver op dinsdag 6 februari 1731 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met Maria Van der Auwera (26 jaar oud), geboren te O.L.V.Waver op donderdag 1 januari 1705, begraven te Putte op donderdag 19 december 1762, 57 jaar en 11 maanden oud. Het begrafenisregister vermeldt: "Sepulta est martina van der auwera uxor Cornelij roghmans extremis munita". Dochter van Martinus Van der Auwera en Catharina Van Dessel. Huwelijksakte van Corneel Rogmans en Martina van der auwera te O.L.V.Waver op 6 februari 1731: "Premissis tribus procl: iuncti sunt matrio Cornelius Roggemans et martina vander auwera coram Joe roggemans et Adriano Lens". Uit dit huwelijk:

 • Joannes Rogmans (ME-VII-l), gedoopt te Putte op zondag 2 december 1731.
 • Rumoldus Rogmans, gedoopt te Putte op maandag 2 maart 1733, overleden aldaar op woensdag 1 juni 1803, 70 jaar en 2 maanden oud. Bij deze figuur van Rombout Rogmans moeten wij even blijven stil staan. Daar in zijn overlijdensakte vermeld stond "pere des peres Augustins a Louvain" leek het of hij pater geweest was. Jozef Meulemans deed navraag bij de Paters Augustijnen zelf en uit hun antwoord blijkt dat Rumoldus Rogmans als vrome leek in de kloostergemeenschap leefde en bij de lekebroeders werd gerekend. Hij is dus zeker nooit priester geweest. In 1794 vluchtte Rumoldus, zoals al zijn confraters, voor de Fransen maar hij is niet onmiddellijk naar Putte teruggekeerd want in 1796 komt hij niet voor op de franse volkstellingslijsten. Uiteindelijk is hij dan toch terug in Putte beland, vermoedelijk bij een familielid (misschien bij Anna Uytterhoeven). Ook de pastoor van Putte leverde een uittreksel van de begrafenisakte waarin vermeld staat "frater conversus ordinis Eremitarum Sancti Augustini Lovanii" of "lekenbroeder van de orde der Eremieten van Sint Augustinus te Leuven".
 • Joanna Catharina Rogmans, gedoopt te Putte op donderdag 5 augustus 1734, overleden aldaar op zondag 16 juni 1811, 76 jaar en 10 maanden oud. Het gezin De Groof-Rogmans, 2 kinderen en een dienstbode komen op de franse telling van 1796 in Putte voor als volgt: Adriaan de Grooff, 71 j, pachter, wonende in de "Leemstraet en gebortig tot Putte", Joanna Rogmans was 62j. en huisvrouw, verder de twee jongste dochters. Zij is getrouwd te Putte op zaterdag 21 februari 1756 voor de kerk (getuigen waren Cornelius Rogmans en Petrus Degroof), op 21-jarige leeftijd met Adrianus Degroof (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1725, overleden voor 1811, hoogstens 86 jaar oud. Uit dit huwelijk:
  • Maria Theresia Degroof, geboren te Putte op vrijdag 3 december 1756 (doopgetuige was Martina van der Auwera).
  • Anna Catharina Degroof, geboren te Putte op zondag 25 juni 1758 (doopgetuige was Cornelis Roggemans).
  • Catharina Degroof, geboren te Putte op donderdag 13 maart 1760 (doopgetuige was Jan Rogmans).
  • Anna Maria Degroof, geboren te Putte op donderdag 9 december 1762 (doopgetuige was Anna Maria Rogmans).
  • Maria Anna Degroof, geboren te Putte op woensdag 8 mei 1765 (doopgetuige was Rombout Roggemans).
  • Elisabeth Degroof, geboren te Putte in 1770.
  • Isabella Degroof, geboren te Putte in 1772.
 • Catharina Rogmans, gedoopt te Putte op zondag 17 februari 1737, begraven aldaar op dinsdag 15 mei 1810, 73 jaar en 2 maanden oud. Dit Gezin Beullens-Rogmans komt ook voor in de telling van 1796 met nog twee kinderen. Nrs 290-292: J.B. Beulens was 50 j., pachter, wonende in de Leemstraet en gebortig tot Putte, Catharina Rogmans was 54 j. (in feite was zij 59 j. maar de ouderdom werd veelal geraamd) en huysvrouw, waarvan twee kinderen. Zij is getrouwd op maandag 10 februari 1777 voor de kerk (getuige was Jan Rogmans), op 39-jarige leeftijd met Joannes Baptiste Beullens (ongeveer 31 jaar oud), geboren te Putte rond 1746, overleden voor 1810, hoogstens 64 jaar oud. Uit dit huwelijk:
  • Anna Beullens, geboren te Putte in 1779.
  • Peeter Beullens, geboren te Putte in 1780.
 • Joanna Maria Rogmans, gedoopt te Putte op donderdag 12 maart 1739, overleden aldaar, begraven aldaar op donderdag 27 december 1787, 48 jaar en 9 maanden oud. Zij is getrouwd te Rijmenam op maandag 24 april 1786 voor de kerk (getuigen waren Adrianus Goossens en Joannes Baptiste Beullens), op 47-jarige leeftijd met Cornelius Beullens.
 • Theresia Rogmans, gedoopt te Putte op dinsdag 24 januari 1741, begraven aldaar op dinsdag 14 november 1741, 9 maanden oud.
 • Anna Maria Rogmans, geboren te Putte op maandag 25 maart 1743, begraven aldaar op dinsdag 27 november 1781, 38 jaar en 8 maanden oud.
 • Elisabeth Rogmans, gedoopt te Putte op dinsdag 24 augustus 1745, overleden aldaar op vrijdag 15 juli 1746, 10 maanden oud.

Bron: Webmaster Best viewed 1024 x 768