Theodoor Andries (? -1694) en Elisabeth Rogmans (1627-1670)

Elisabeth Rogmans (ME-IV-g), gedoopt te Bonheiden op zaterdag 16 januari 1627, begraven aldaar op donderdag 16 januari 1670, 43 jaar oud, dochter van Adrianus Rogmans en Catharina Ven (Vints) (ME-III-f).

In de schepenakten van Bonheiden vonden wij heel wat gegevens over dit Lisken Rogmans en Dirck (zijn roepnaam) Andries. Reg.Nr.99 dd 22.08.1648: Lisken Rogmans had bij het overlijden van haar vader in 1646 "wel en wettelijck gegoyt en geerft de helft van sekere woonstede metten toebehoorten, gelegen tot Bonheiden in de plaetse (centrum)." In 1648 kochten Dirck Andries en Lisken Rogmans de andere helft van dit huis. "De voornoemde kopers sullen moeten gedogen dat er een weg loopt over deze grond in gevallen dyen deuchdelijk bevonden wordt". De voorschreven verkoop is gebeurd voor de som van 57 gulden.

Reg.nr.100 f 9 dd 5.7.1684: Dierick Andries, weduwnaar van wijlen Elisabeth Rogmans (overleden op haar verjaardag), treedt op als vader en momboir (voogd) van zijn zoon Jan Andries. Er werd beslag gelegd (beseth gedaen) op een behuisde hofstede, groot een half dagwant, gelegen te Bonheiden, bij het binnenkomen van het dorp. Het beslag was gelegd om aldus hun recht (van de beslagleggers) te laten gelden op een rente van 100 guldens kapitaal. Jan Andries, zoon van Elisabeth Rogmans bezit de helft van deze eigendom en Peter Geens in naam van zijn vrouw Maria Andries de andere helft. Omdat door deze procedure de rechten van Jan Andries zullen worden geschonden vragen de momboirs toestemming om het bezit openbaar te verkopen en uit de zo verkregen opbrengst de schuldeisers te waarborgen. Meier en schepenen van Bonheiden geven hun toestemming.

Reg.nr 100 dd 23.05.1685: Cornelis Meeus verschijnt voor het College van schepenen en meier te Bonheiden als gevolmachtigd vertegenwoordiger van Dirck Andries, weduwnaar van Elisabeth Rogmans en zijn kinderen, Jan, Peeter, en Maria Andries, gehuwd met Peeter Geens. Cornelis Meeus verklaart dat voornoemde personen op 07.02.1685 aan Cornelis Ceulemans, een huis met grond, groot een half dagwant, gelegen in de heerlijkheid Bonheiden bij de inkom van de dorpsplaats hebben verkocht, (hetzelfde huis waarvan sprake in de vorige akte), "wel ende wettelijck bij vuijt gaen der brandende keersse hadden vercocht". Het verkochte terrein is vrij en onbelast met uitzondering "op een moken evene aen sijne chijnse op eene rente van hondert guldenscapitael" aan de erfgenamen van Wouter Naegels. Het terrein is verkocht voor 50 gulden boven de rente van 100 gulden kapitaal,"met vierentwintich verdueren boven den palmslach"(met 24 verdieren boven de palmslag). De comparant Cornelis Meeus bevestigt dat de door hem vertegenwoordigde personen volledig betaald zijn en geen enkel recht meer behouden op het huis met grond. Cornelius Ceulemans, zijn vrouw en hun nakomelingen zijn vanaf heden in het volle bezit en recht van het door hun gekochte huis met grond.  Door dit vonnis kwam blijkbaar een einde aan de betwisting of deze eigendom al dan niet wettelijk verkocht was.

Zij is getrouwd te Bonheiden op dinsdag 2 juni 1648 voor de kerk (getuigen waren Petrus Andries Seniore, Petrus Andries Juniore en Andries Rogmans), op 21-jarige leeftijd met Theodoor Andries, begraven te Bonheiden op zondag 17 januari 1694.
(Hij was later gehuwd met Anna Van Loye, zie verder.) Uit dit huwelijk:

  • Joanna Andries, gedoopt te Bonheiden op maandag 12 april 1649 (doopgetuigen waren Jacob Andries en Joanna van den Eynde).
  • Anna Andries, gedoopt te Bonheiden op woensdag 30 augustus 1651 (doopgetuigen waren Michael Andries en Anna Rogmans).
  • Joanna Andries, gedoopt te Bonheiden op zondag 3 augustus 1653 (doopgetuigen waren Pieter Andries en Joanna van den Eynde).
  • Maria Andries, gedoopt te Bonheiden op dinsdag 15 februari 1656 (doopgetuigen waren Pieter Andries en Maria van de Vliet).
  • Mattheus Andries, gedoopt te Bonheiden op donderdag 10 februari 1661 (doopgetuigen waren Mattheus Vlemincks en Catharina Rogmans).
  • Elisabeth Andries, gedoopt te Bonheiden op donderdag 16 februari 1662 (doopgetuigen waren Petrus van Dievelt en Elisabeth van Roosbeeck).
  • Jan Andries, gedoopt te Bonheiden op vrijdag 6 februari 1665 (doopgetuigen waren Jan Ceulemans, Catharina van Ceulen en Barbara Andries).

Anna Van Loye (ME-IV-as), begraven te Bonheiden op dinsdag 22 september 1693. Zij was gehuwd met Theodoor Andries, begraven te Bonheiden op zondag 17 januari 1694. (Hij is eerder getrouwd te Bonheiden op dinsdag 2 juni 1648 voor de kerk met Elisabeth Rogmans, gedoopt te Bonheiden op zaterdag 16 januari 1627.)


Bron: Webmaster Best viewed 1024 x 768