Andreas Rogmans (±1637-1706) en Catharina Grevens (1638- ?)

Andreas Rogmans (ME-IV-d), geboren rond 1637, begraven te Sint Katelijne Waver op zondag 7 november 1706, ongeveer 69 jaar oud, vrijwel zeker een zoon van Andreas Rogmans en Elisabeth Huybrechts (ME-III-e).

De identificatie van deze persoon, een sleutelfiguur in de afstamming van de Mechelse Rogmans-familie, stelde ons voor een probleem. De enige doopakte die we vonden voor een Andreas Rogmans is de zoon van een Paulus Rochmans in 1622. Dit leek dan ook een plausibele identificatie alhoewel een eerste huwelijk van Andreas op 41 jarige ouderdom met de dan 16 jaren jongere Catharina Grevens wat merkwaardig is, evenals de hoge leeftijd van Andreas bij zijn overlijden (84 jaar) hetgeen abnormaal ver boven het gemiddelde is voor mannelijke Rogmans-leden in die tijd. Bovendien is er ook een probleem op 19 october 1676 bij de doop van Andreas Rogmans en Catharina Grevens hun laatste kind Andreas: daarbij is een Andreas Rogmans dooppeter. De grootvader van het kind was reeds lang overleden... er moeten dus twee volwassen Andreas Rogmans 'en in leven geweest zijn in 1676 die bovendien familie van elkaar waren. Opzoekingen in Duffel leerden dat de eerste Rogmans die in de Duffelse kerkregisters opduikt een Andreas Rogmans is die daar in 1644 met Maria Bostraeten huwde. Hij had zes kinderen en stierf op 2 november 1676. Alle kerkregisters van Mechelen en grote omgeving werden systematisch uitgezocht maar er werd geen andere doopakte van Andreas Rogmans gevonden.

Andreas de zoon van Paulus is vanaf z'n 12de in Bonheiden beland, waneer zijn moeder hertrouwde. Het lijkt goed aannemelijk dat het deze Andreas is die in 1644 in Duffel huwde, de leeftijd van 22 jaar is goed aannemelijk voor als huwbare jonge man, dat deze dan bij zijn overlijden 54 jaar was, is ook heel wat realistischer dan 84 jaar. Dat de huwelijksgetuigen, meters en peters op het eerste zicht geen familieleden waren suggereert dat hij weinig contact hield: enkel de naam Joannes Vermuyten verwijst mogelijk naar familie van de moeder Catharina Vermuyten, alhoewel deze naam veelvuldig voorkomt en gewoon toeval kan zijn. De hypothese dat het huwelijk met Grevens een tweede huwelijk van deze Andreas was, houdt geen steek daar de echtgenote Bostraeten haar laatste kind had op 2 october 1664, terwijl de 'andere' Andreas enkele maanden eerder huwde met Catharina Grevens. Maria Bostraeten overleed bovendien pas op 5 januari 1684. Daarenboven vereist de situatie op basis van beschikbare akten dat er rond 1649 ten minste drie Andreas Rogmans-en zijn.

 • De oudste, de zoon van Simon overleed op 18 januari 1650 in Bonheiden, het is vrijwel zeker hij die dooppeter was in 1622 bij de zoon van zijn broer Paul.
 • Andreas de zoon van Paul die hoogst waarschijnlijk vanaf 1644 in Duffel woonde, hij was de maand voor zijn dood dooppeter van de zoon van zijn neef Andreas in 1676 te St.Kat.Waver. Het is aannemelijk dat deze Andries door zijn kozijn en naamgenoot uit Bonheiden als dooppeter gevraagd wordt.
 • Tenslotte de Andreas waarvan ik geen doopakte vond, maar die in juli 1664 te St.Kat.Waver huwde. Er schijnt een band te zijn tussen deze Andreas en Rumoldus Rogmans uit Rijmenam. Andreas Rogmans en Petrus Vermeylen waren huwelijksgetuigen bij Rumoldus in 1669, terwijl Rumoldus dooppeter was bij een kind van Andreas in 1671 net zoals Petrus Vermeylen in 1668. Het lijkt er dan ook sterk op dat Rumoldus en Andreas mogelijk broers waren. De periode waarin hij geboren werd was een zeer chaotische tijdspanne met zeer rampszalige economische toestanden voor het Mechelse. Puur toevallig vond ik een zoon, Henricus, van het gezin Andreas Rogmans-Huybrechts in de St.Pieters parochie te Mechelen. In het gezin Andreas Rogmans-Huybrechts is een merkwaardig lange kinderloze periode van 1633 tot 1640. Mocht onze Andreas in die periode, stel rond 1637, zijn geboren, dan zijn de huwelijks- en overlijdensouderdommen perfect aannemelijk. Het gezin heeft in de oorlogsomstandigheden waarschijnlijk meer dan eens Bonheiden moeten ontvluchten, hetgeen het ontbreken van een doopakte verklaart. Uit notarisakten blijkt dat gezinnen vaak kinderen telden die men niet direct in kerkregisters had teruggevonden. De gevolgde redenering lijkt mij dan ook helemaal niet onwaarschijnlijk, ook al ontbreekt een doopregistratie.

Hij is getrouwd te Sint Katelijne Waver op zaterdag 26 juli 1664 voor de kerk (getuigen waren Guilielmus Grevens en Joannes Cranaest), op ongeveer 27-jarige leeftijd met Catharina Grevens (25 jaar oud), geboren te Sint Katelijne Waver op zondag 31 oktober 1638. Uit dit huwelijk:

 • Guilielmus Rogmans, gedoopt te Sint Katelijne Waver op donderdag 11 maart 1666 (doopgetuigen waren Guilielmus Fransen en Joanna Van Hors), begraven te St.Jans-Mechelen op zaterdag 22 februari 1716, 49 jaar en 11 maanden oud. De begrafenisakte vermeldt:"Guilliam roggemans man van Barbara Kennis, met een middelbare uytvaart." Hij is getrouwd te Rumst op maandag 16 februari 1693 voor de kerk (getuigen waren Andreas Roggemans en Adrianus Kennes), op 26-jarige leeftijd met Barbara Kennes.
 • Maria Rogmans, gedoopt te Sint Katelijne Waver op zondag 7 oktober 1668 (doopgetuigen waren Petrus Vermy... en Maria Grevens), begraven te St.Cath.-Mechelen op maandag 3 september 1736, 67 jaar en 10 maanden oud. De begrafenisakte vermeldt "vidua Joannes Beulens". Zij is getrouwd te O.L.V.Waver op donderdag 19 mei 1695 voor de kerk (getuigen waren Martinus Van Horenbeeck en Andreas Rogmans), op 26-jarige leeftijd met Joannes Beullens.
 • Joanna Rogmans, gedoopt te Sint Katelijne Waver op donderdag 5 november 1671 (doopgetuigen waren Rumoldus Rogmans en Joanna Grevens). Zij is getrouwd te Sint Katelijne Waver op zaterdag 7 mei 1701 voor de kerk (getuigen waren Antonius Vercammen en Andreas Rogmans), op 29-jarige leeftijd met Petrus Vercammen.
  Doop 25 augustus 1711 kind van Joanna
  Doop 4 april 1713 kind van Joanna
 • Joannes Rogmans (ME-V-C), gedoopt te Sint Katelijne Waver op woensdag 14 maart 1674 (doopgetuigen waren Joannes Boots en Anna De Lovert).
 • Andreas Rogmans (ME-V-D), gedoopt te Sint Katelijne Waver op maandag 19 oktober 1676 (doopgetuigen waren Andreas Rogmans en Gertrudis Grevens).

Bron: Webmaster Best viewed 1024 x 768