Wapenschilden:

In het bekende werk van J.B. Rietstap "Armorial Général" en V.en V.H.Rolland "Illustrations to the Armorial Général" werden wapenschilden gevonden van een familie Roggemans uit Brabant en een familie "Rogghemans of Rogmans" uit Gent. Daar wapenschilden ouder zijn dan familienamen, moet men bij het onderzoek naar de oorsprong van een familiewapen niet dadelijk een verband willen leggen met de familienaam, maar wel in vele gevallen met de doopnaam van de persoon die het wapen ontwierp. Wapenschilden dateren uit het midden van de 12de eeuw en het dragen van een wapenschild werd in 1795 bij wet verboden en alle zichtbare elementen werden toen systematisch vernietigd. Zo ging veel kennis betreffende deze wapenschilden verloren en baseert men zich vandaag op kopies die her en der gemaakt waren. Het wapen van "Rogghemans-Rogmans" uit Gent is eigenlijk dit van de heren van Groot-Bijgaarden, eerder ook eigenaars van het Hof ten Eecke in Opwijk, een uitgestorven tak. Tot dusver kon in de oude archieven van omstreeks 1340-1360 van Gent geen spoor worden teruggevonden van deze familie waarnaar ook de vroegere stadsarchivaris van Brussel, A.Wouters, in zijn werken verwijst. Mogelijk ligt nog een interessant stuk 13de eeuwse geschiedenis betreffende het geslacht Rogman in de Gentse archieven verborgen. Voorlopig blijft dat een mysterie.


Bron: Webmaster Best viewed 1024 x 768